Ulla Magnus Lindbom

Ulla Magnusson Lindbom, med artistnamnet Ulla Magnus Lindbom, är född i Brodalen nära Lysekil. Sedan 2002 bosatt på sin släktgård Österöd, Härnäset. Tidigare verksam som bildkonstnär och gallerist i Göteborg, Oslo och Paris. Har under årens lopp haft ett flertal utställningar och är representerad i privata och offentliga samlingar i Sverige och utlandet.

Omgiven av Härnäsets fjordar, skog och hav finner jag harmoni och skaparglädje. Ljusets alla skiftningar är min inspiration när jag skildrar det bohuslänska landskapet.
Färgen läggs i flera skikt och motiven tonar varsamt fram. Vardagliga naturupplevelser blir till stämningsbilder förmedlande stillhet och känsla av tidlöshet.