MÅLA MED LJUS
Ljusets skiftningar är min inspiration.

Det bohusländska landskapet bjuder mig skönheten.Vardagliga naturupplevelser förmedlar  stillhet och känsla av tidlöshet.

 

Oljefärgen läggs i flera skikt.
Motiven tonar varsamt fram och blir till poesi i målerisk form.