MÅLA MED LJUS








Ljusets skiftningar är min inspiration.

Det bohusländska landskapet bjuder mig skönheten.







Vardagliga naturupplevelser förmedlar  stillhet och känsla av tidlöshet.

 

Oljefärgen läggs i flera skikt.
Motiven tonar varsamt fram och blir till poesi i målerisk form.

Lågvatten 50x50

Bländljus 50x50